Fantastika 2020

Hem » Artiklar publicerade av bugeyedmonsters

Författararkiv: bugeyedmonsters

Litnight

På Litnight får varje författare som så önskar läsa ur sitt verk under 5 min. Vill du vara med? Kontakta Marika Lövström med ett pm på facebook eller skicka ett email, Marikalovstrom@hotmail.com. Det finns inte så många platser kvar så skynda!

Fantastika 2020

UPPSKJUTET till 23-25 oktober 2020 eller till 19-21 mars 2021

Uppdaterat 2020-05-01.

Eftersom det är osäkert om det kommer att vara möjligt att ha en sf-kongress i oktober 2020 har vi bokat lokalen också för 19-21 mars 2021, den helg som är ett år efter den ursprungliga helgen. Vi hoppas kunna ge besked om vilket det blir i juli.

Alla fyra hedersgästerna planerar att komma till Fantastika 2020 23-25 oktober. Just nu vet ingen om de kommer att kunna komma då.

Uppdaterat 2020-03-28.

Fantastika 2020 är en sf-kongress som kommer att äga rum i Dieselverkstaden i Sickla nära Stockholms centrum, 23-25 oktober. Lokalen har använts för sf-kongresser 2013 , 2016, och 2018 och vi räknar med att kunna ha samma upplägg som 2018. Lokalerna kommer att öppna kl 16.00 på fredagen, programmet startar 17.00 och slutar 17.00 på söndagen. På lördag och söndag startar programmet (preliminärt) 10.00. Efter avslutningen på söndagen räknar vi med att det blir avslutningsfest, så kallat Dead Dog Party dit alla är välkomna.

På sf-kongressen Replicon, Swecon 2019, fattades beslut av de närvarande vid en programpunkt med Swecon-omröstning att Fantastika 2020 blir Swecon 2020.

Våra hedersgäster är Adrian Tchaikovsky, Aliette de Bodard, Peadar Ó Guilín och Eva Holmquist.

Eventuellt träffas alla som vill på en förfest (”meet and greet”) kvällen före kongressen. Välkommen att träffa några hedersgäster, kommittén och andra deltagare! Följ information här och på facebook om detta.

Information med anledning av coronapandemin

Ursprungligen var det tänkt att Fantastika 2020 skulle bli av 20-22 mars 2020, men coronapandemin har gjort att den flyttats till hösten. Vi hoppas naturligtvis att coronapandemin inte ska hindra Fantastika 2020 från att genomföras på den nya tiden och att de flesta deltagare kan komma när den nu senarelagts 7 månader. Vi i kommittén följer utvecklingen och de instruktioner och förhållningsorder vi får från Folkhälsomyndigheten och Dieselverkstaden. Vi är mycket glada över att alla fyra hedersgäster är beredda att komma till den nya tiden!