Fantastika 2021

Fantastika 2021

RESTRIKTIONERNA BORT 29 september – det blir Fantastika 19-21 november 2021

Uppdaterat 2021-09-07

(BESLUT 5 OKTOBER OM EVENTUELL UPPSKJUTNING)

Uppdaterat 2021-08-30.

För att det ska vara möjligt att genomföra kongressen måste de nuvarande restriktionerna tas bort eller mildras kraftigt. Vi hoppas fortfarande att få tillstånd från myndigheter och lokalen, men kan ännu inte garantera något. Om vi 5 oktober ännu inte fått besked om lättade restriktioner kommer vi att besluta att skjuta upp kongressen. Igen. Också efter 5 oktober kan det vara nödvändigt att skjuta upp kongressen. Vi rekommenderar att ni bara gör avbokningsbara bokningar av rum och resor. 

UPPSKJUTET till 19-21 november 2021

Uppdaterat 2021-06-01.

Eftersom vi inte räknar med att det kommer att vara möjligt att ha en sf-kongress i oktober 2020 bokade vi om lokalen för 9-11 april 2021, och nu skjuts kongressen upp ytterligare. Kongressen kommer att organiseras i samarbete mellan den ursprungliga Fantastikakommittén och Västeråsfandom, som planerat att genomföra Swecon 2021.

Medlemskap i Fantastika 2020 överförs automatiskt till kongressen i november. Kontakta tomas.cronholm@gmail.com om du hellre vill ha tillbaka avgiften.

Vi kommer att ha fyra hedersgäster på Fantastika 2021 19-21 november: Adrian Tchaikovsky, Peadar Ó Guilín, Maria Nilson och Eva Holmquist. Aliette de Bodard har tyvärr tvingats lämna återbud.

Köp mössan!

Köp den fina fantastikamössan i väntan på kongressen! Mössan inklusive porto kostar 100:- som kan sättas in på 58 95 27-1 eller swishas till 072 310 54 48, ange namn och postadress.

.

.

..

.

.

Uppdaterat 2020-03-28.

Fantastika 2020 är en sf-kongress som kommer att äga rum i Dieselverkstaden i Sickla nära Stockholms centrum, 9-11 april 2021. Lokalen har använts för sf-kongresser 2013 , 2016, och 2018 och vi räknar med att kunna ha samma upplägg som 2018. Lokalerna kommer att öppna kl 16.00 på fredagen, programmet startar 17.00 och slutar 17.00 på söndagen. På lördag och söndag startar programmet (preliminärt) 10.00. Efter avslutningen på söndagen räknar vi med att det blir avslutningsfest, så kallat Dead Dog Party dit alla är välkomna.

På sf-kongressen Replicon, Swecon 2019, fattades beslut av de närvarande vid en programpunkt med Swecon-omröstning att Fantastika 2020 blir Swecon 2020.

Inbjudna hedersgäster är Adrian Tchaikovsky, Aliette de Bodard, Peadar Ó Guilín och Eva Holmquist.

Eventuellt träffas alla som vill på en förfest (”meet and greet”) kvällen före kongressen. Välkommen att träffa några hedersgäster, kommittén och andra deltagare! Följ information här och på facebook om detta.

Information med anledning av coronapandemin

Ursprungligen var det tänkt att Fantastika 2020 skulle bli av 20-22 mars 2020, men coronapandemin har gjort att den flyttats till våren 2021. Vi hoppas naturligtvis att coronapandemin inte ska hindra Fantastika 2020 från att genomföras på den nya tiden och att de flesta deltagare kan komma när den nu senarelagts mer än ett år. Vi i kommittén följer utvecklingen och de instruktioner och förhållningsorder vi får från Folkhälsomyndigheten och Dieselverkstaden.

Litnight

Vi planerar att ha Litnight november 2021, men oklart vilken dag och tid.

På Litnight får varje författare som så önskar läsa ur sitt verk under 5 min. Vill du vara med? Kontakta Marika Lövström med ett pm på facebook eller skicka ett email, Marikalovstrom@hotmail.com. Det finns inte så många platser kvar så skynda!

Lokal